KAM ODDATI PRISPEVEK?
Prisevke za novo številko revije nam lahko pošljete na: literjezika@gmail.com

NAVODILA ZA ODDAJO PRISPEVKOV

Tehnična navodila:

·         prispevki naj bodo poslani kot wordov dokument;

·         pisava naj bo Times New Roman, velikost 12;

·         razmik med vrsticami naj bo enojni;

·         poravnava dokumenta naj bo leva.

Literarni prispevki:

·         posameznih pesmi ne pošiljajte ločeno, ampak v enem dokumentu;

·         proza: razmik med odstavki naj bo enojni, poezija: razmik med kiticami naj bo dvojni;

·         količinske omejitve pri poeziji ni, vendar bomo ob večji količini prispevkov objavili le izbor (o izboru avtorje obvestimo);

·         prozna dela naj ne presegajo 11.000 znakov brez presledkov.

Kritike:

              ·         oblika naslova:                                                                                                                                                                                                                             Ime in priimek avtorja: naslov kritike                                                                                                                                                                                           (Ime in priimek avtorja izbranega dela, naslov dela, založba, leto izdaje)                                                                                                                                  ·         kritike naj ne presegajo 5.000 znakov brez presledkov.

Prevodi:

      ·         ob poslanih prevodih literarnih del sklepamo, da ste vnaprej pridobili dovoljenje avtorja za morebitno objavo.