DOGAJALO SE JE ...

Pripravila Špela Kovačič

PREDSTAVITEV ZBORNIKA EKOFEMINIZAM: IZMEĐU ZELENIH I ŽENSKIH STUDIJA, 15. 12. 2020

Decembra 2020 je Slavistično društvo Maribor v okolju MS Teams gostilo predstavitev zbornika Ekofeminizam: između zelenih i ženskih studija, ki sta ga uredila Goran Đurđević in Suzana Marjanić.

Ekofeminizem je družbeno gibanje, ki združuje feministke in njihov odnos do narave. Je način za doseganje enakosti spolov, hkrati pa tudi skrb za okolje. Prve ideje za zbornik so nastale leta 2017 na Filozofski fakulteti v Zagrebu, kjer so potekale delavnice, namenjene študentom in študentkam. Nastala je ideja o zborniku, ki temelji na več smereh ekofeminizma v zahodni Evropi. Z ekofeminizmom so se raziskovalci ukvarjali na podlagi akademskih raziskovanj na območju od Makedonije do Slovenije, skozi aktivistično delo združenj, ki delujejo na posameznih aspektih ekofeminizma ter na medijski platformi. Zbornik je prvi korak na poti k institucionaliziranju in organiziranju širšega znanstvenega, akademskega, aktivističnega in umetniškega interesa, katerega lahko imenujemo ekološka humanistika. Ideja zbornika je bila povezati različne izkušene raziskovalce in študente, ki se ukvarjajo z ekofeminizmom, prav tako pa znanost in umetnost združiti v celoto.

Pripravila Nina Žnidarič

PRAVOPISNA DELAVNICA Z ANO ROTOVNIK OMERZU, 10. 12. 2020

“Pouk o jeziku je pouk o tem, kakšni smo” (Ahačič). Na pravopisni delavnici so bile izpostavljene jezikovne zagate, s katerimi se srečujemo v vsakdanjem življenju. Vse bolj smo izpostavljeni različnim oglasom, ki v določenih segmentih kažejo na zanemarjen odnos do slovenskega jezika. Pomemben je kritičen premislek o slovnični in pravopisni ustreznosti javnih besedil, ki nas vsakodnevno obkrožajo in vplivajo na nas. Slovenci smo slabo opismenjeni, kar kaže na slabo jezikovno kulturo. Vsi govorci slovenskega jezika, ne le slovenisti, bi morali to dejstvo ozavestiti in vzpostaviti kritičen odnos do relevantnih odgovorov in sistemskih rešitev, ki jih ponujajo jezikovne svetovalnice, kot so Leemeta, Jezikovni spletovalec, Jezikovna svetovalnica Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in druge.